Yhdistys

Hyvä Elämä Askolassa -yhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on:

-   edistää askolalaisten ja sen lähialueen ihmisten fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia

-   edistää ihmisten oman vastuun ottamista ja toisesta välittämistä

-   toimia yhteisen hyvän puolesta

-   lisätä ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta

-   lisätä yhteistyötä Askolassa ja sen lähialueella

 

Toimintansa ja tarkoituksensa tukemiseksi yhdistys:

-   osallistuu ihmisten hyvinvointia koskevaan suunnitteluun ja toteutukseen

-   tukee ja edesauttaa alueensa terveys-, liikunta- ja hyvinvointitoimintaa

-   toteuttaa ihmisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia mahdollistavia asioita

-   lisää keskustelua ja osallistumismahdollisuuksia

-   vaikuttaa ihmisten kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa

-   tekee aloitteita ja esityksiä eri viranomaisille

-   järjestää kokouksia, koulutuksia, retkiä sekä tietoisku- ja keskustelutilaisuuksia

-   edistää talkootoimintaa ja -ilmapiiriä

-   osallistuu erilaisiin tapahtumiin

-   lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä

-   markkinoi ja tiedottaa toimintaansa liittyvistä asioista

 

Yhdistyksen toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.